Kompanija BoikGold osnovana je 1992. godine i tokom svog rada na tržištu više puta je menjala pravni status - SZR, PTP do komanditnog društva. Preduzeće je kroz poslovanje ali i uslove na tržištu, menjalo i prilagođavalo svoju delatnost, od proizvodnje kafe i čajeva, pakovanja praškastih i zrnastih prehrambenih proizvoda do proizvodnje dodatka jelima.

Kompanija je deo porodičnog biznisa i ima petoro zaposlenih. Porast prodaje je konstantan, kompanija posluje pozitivno i nema opterećenja u vidu kredita ili većih dugovanja.

Kreiranjem nove poslovne ideje i uvođenjem novog proizvoda Mix Vegetables, 2008. godine, kompanija započinje svoje tržišno pozicioniranje i stvara uslove za dalji rast. Po svojim karakteristikama, proizvod Mix Vegetables je jedinstven na tžištu i predstavlja zdrav dodatak jelima sa povrćem bez ikakvih aditiva i soli, čime se otvara ogroman prostor za dalje pozicioniranje i osvajanje tržišnih niša. Distribucija proizvoda se vrši prvenstveno preko distributera, a proizvod je dostupan u prodavnicama zdrave hrane u više gradova Srbije.

Tržište zdrave hrane ima konstantnu tendenciju rasta, što predstavlja dobru osnovu za rast prodaje ovog i uvođenje novih proizvoda, ali i za širenje poslovanja kako na domaćem, tako i na inostranom tržištu. Demografske karakteristike, kao što su stagnacija i starenje stanovništva, utiču na segmentaciju i pozicioniranje na tržištu. Prilagođavanje i praćenje tržišnih trendova na polju zdrave hrane, kompanija planira da značajno unapredi svoju postojeću poziciju.

Kvalitet proizvodnog asortimana i zadovoljni kupci je osnov našeg poslovanja.

 

~ Zdrava hrana za zdrav život ~

(C) 2014 BoikGold k.d. - www.boikgold.com